×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Ban Giám hiệu
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Phòng công tác HS-SV
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa cơ giới - Lắp máy
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung
Thông báo
1 12/02/2019 11:05 16079 lượt xem
 
1 19/02/2019 04:05 16283 lượt xem
 
1 06/03/2019 02:12 15621 lượt xem
 
1 11/03/2019 08:32 5579 lượt xem
 
Tin tức
1 19/11/2017 07:01 16805 lượt xem
 
1 30/12/2020 02:46 14946 lượt xem
 
1 30/12/2020 03:28 14885 lượt xem
 
1 08/09/2021 03:15 3895 lượt xem
 
Tuyển sinh
1 08/08/2018 07:43 17159 lượt xem
 
1 03/03/2020 09:49 15794 lượt xem
 
1 08/04/2022 08:03 22709 lượt xem
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn