×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Khoa - Trung tâm / Khoa sư phạm nghề

Khoa Sư phạm nghề 12/07/2018 08:19 22206 lượt xem

 1. Lịch sử: Được thành lập theo quyết định số: 90/QĐ-LĐTB-XH ngày 16 tháng 01 năm 2009 về việc bổ sung nhiệm vụ cho trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 của Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và Xã hội.
 2. Chức năng - nhiệm vụ:
  • Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề, Kỹ năng dạy học cho đối tượng có chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề để làm giáo viên Dạy nghề trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề.
  • Đào tạo chuẩn hóa trình độ nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề theo chương trình do Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
  • Phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên Dạy nghề.
  • Tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học sư phạm Dạy nghề khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Quản lý giáo viên, nhân viên, học viên thuộc đơn vị mình.
  • Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo theo quy định.
  • Liên kết đào tạo liên thông cao đẳng, Đại học hệ vừa làm vừa học.
 3. Cơ cấu tổ chức:
  • Kiêm nhiệm trưởng Khoa: Th.Sỹ: Đào Đình Chung
 4. Chương trình đào tạo:
  • Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề: Thực hiện theo thông tư số: 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2011 (có hiệu lực từ ngày 06/09/2011) gồm các môđun, môn học sau:

   Mã môn học,
   môđun

   Tên môn học, mô-đun

   Thời gian đào tạo (giờ)

   MH01

   Tâm lý học nghề nghiệp

   45 giờ

   MH02

   Giáo dục học nghề nghiệp

   45 giờ

   MH03

   Kỹ năng và phương pháp dạy nghề

   60 giờ

   MH04

   Thực tập sư phạm

   40 giờ (1 tuần)

    

   Tổng cộng

   160 giờ

  • Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề: Thực hiện theo quyết định số: 647/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 11 năm 2011 gồm các môđun môn học sau:

   Mã môn học,
   môđun

   Tên môn học, mô-đun

   Thời gian đào tạo (giờ)

   MH01

   Tâm lý học nghề nghiệp

   45 giờ

   MH02

   Giáo dục học nghề nghiệp

   45 giờ

   MH03

   Kỹ năng và phương pháp dạy nghề

   60 giờ

   MH04

   Phương tiện dạy học

   30 giờ

   MH05

   Thực tập sư phạm

   160 giờ (4 tuần)

   MH06

   Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

   30 giờ

   MH07

   Phát triển chương trình

   30 giờ

    

   Tổng cộng

   400 h

  • Chương trình bồi dưỡng kỹ năng dạy học: Theo quyết định số: 490/QĐ-TCDN ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề gồm các nội dung sau:

   TT

   Nội dung

   Thời gian
   đào tạo (tiết)

   1

   Đặc điểm dạy nghề cho lao động nông thôn theo quyết định số 1956/QĐ –TTg và dạy học theo năng lực thực hiện

   5

   2

   Thiết kế đào tạo

   5

   3

   Phát triển đào tạo

   6

   4

   Thực hiện đào tạo

   14

   5

   Đánh giá người học

   10

    

   Tổng cộng

   40


    
 5. Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 nhà B3, Điện thoại: 0303.873.517; DĐ: 0912 617 479
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn