×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Phòng chức năng / Phòng tổng hợp

Phòng tổng hợp 12/07/2018 03:58 22605 lượt xem

1. Cơ cấu tổ chức.

- Trưởng phòng: Thạc sỹ. Lê Văn Phi

- Đội ngũ cán bộ viên chức: 13 người

2. Chức năng.
Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu nhà trường về công tác tổ chức, cán bộ, quản lý nhân sự; Quản lý hành chính; Bảo vệ; An ninh quốc phòng; Đối nội, đối ngoại; Chăm sóc sức khỏe; Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư trang thiết bị văn phòng phẩm trong lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

3. Nhiệm vụ.
.3.1. Nhiệm vụ trong công tác tổ chức và lao động:
- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về tổ chức bộ máy. Soạn thảo Điều lệ , Quy chế, quy định của trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trên cơ sở quy định của Pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch- quy hoạch đội ngũ CB- GV- VC của trường trong từng giai đoạn phát triển. Quản lý toàn bộ CB- GV- VC toàn trường theo các quy định của hệ thống quản lý chất lượng trường dạy nghề.
- Thực hiện các quy trình, quy định về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, sắp xếp, bố trí Cán bộ - Viên chức theo chức danh nghề nghiệp.
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với CBVC theo quy định hiện hành.
- Kiểm soát ngày, giờ làm việc của CB- VC toàn trường
- Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua, tuyên truyền. Tổng hợp công tác khen thưởng, kỷ luật hàng năm.
3.2. Nhiệm vụ trong công tác Hành chính.
- Quản lý hành chính, đất đai, cơ sở vật chất. cơ sở hạ tầng.
- Công tác bảo vệ, an ninh, quốc phòng.
- Công tác đối nội, đối ngoại.
- Công tác chăm sóc sức khỏe CB- VC và HSSV. Thực hiện phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường.
- Quản lý mạng lưới, đường truyền thông tin.
- Quản lý, điều động xe văn phòng.
2.3. Nhiệm vụ trong công tác văn phòng.
- Lập báo cáo nội bộ trường theo hệ thống quản lý chất lượng trường.
- Thông báo chương trình làm việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
- Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công tác đối ngoại khi Hiệu trưởng vắng mặt.
- Xây dựng nội dung các cuộc họp của Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền
- Thư ký các cuộc họp 
- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, tiếp khách, thăm hỏi, hiếu, hỷ, nhân đạo, từ thiện và các hoạt động tình nghĩa.
- In ấn các tài liệu quảng cáo, tập san, biển hiệu, catalog, card visit... theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt. Bố trí biển hiệu tại trụ sở của trường.
- Tiếp đón chu đáo khách mời theo yêu cầu của Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng.
3.4. Cung ứng vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm
- Thực hiện cung ứng thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm 
- Quản lý hồ sơ, tài liệu, chứng từ... liên quan đến mua, bán vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng trường.
- Phối hợp với phòng Tài chính- kế toán kiểm soát công tác sử dụng vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm trong toàn trường.
- Lập kế hoạch tổng hợp bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ của các đơn vị trình Hiệu trưởng phê duyệt.
3.5. Nhiệm vụ trong công tác đầu tưsửa chữa cơ sở vật chất.
- Lập báo cáo đầu tư dự án và làm thủ tục xin phê duyệt các dự án đầu tư theo quy định hiện hành.
- Quản lý các dự án do nhà trường đầu tư.
- Tư vấn về: xây dựng, quản lý chất lượng; đầu tư, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.
- Sửa chữa cơ sở hạ tầng của trường.
- Quản lý điều hành các công trình theo sự phân giao của Hiệu trưởng.
3.6. Tham mưu cho Hiệu trưởng đề ra các chính sách, nội quy, quy chế trong lĩnh vực của phòng phụ trách để đảm bảo hiệu quả quản lý của nhà trường.
3.7. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
3.8. Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp của Hiệu trưởng; Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị được phân giao.
3.9. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được Ban Giám hiệu giao.

4. Thành tích công tác:
- Tập thể Cán bộ – Viên chức Phòng Tổ chức – Bảo vệ luôn đoàn kết, sáng tạo vượt qua mọi thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật là:
- Đề xuất cải tiến bộ máy tổ chức, đảm bảo gọn, nhẹ, ổn định hoạt động có hiệu quả cao
- Xây dựng, bổ sung nội quy, quy chế ngày càng hoàn thiện, đã phát huy tối đa hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và đảm bảo các điều kiện làm việc trong nhà trường
- Thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 60 – 80%
- Thực hiện công tác điều động và giới thiệu việc làm cho học sinh – sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt từ  80 – 90%
- Tổ chức thực hiện tốt luật chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế dân chủ đảm bảo yếu tố kế hoạch hoá, công khai hoá, xã hội hoá, làm tốt công tác Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật
 - Đã được Bộ Xây dựng 02 lần tặng Bằng khen, UBND Tỉnh Ninh Bình 01 lần tặng Bằng khen cho tập thể Cán bộ – Viên chức. Nhiều cá nhân được Tỉnh, Bộ, Ngành tặng Bằng khen.
 

5- Địa chỉ liên hệ:

- Phòng Tổng hợp, Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1, Phường Đông Thành – TP.Ninh Binh – Tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại : 02293.871.015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn