×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Phòng chức năng

Phòng đào tạo 06/07/2018 03:59 10677 lượt xem

  1. Nhân sự: 09 người.
    • Trưởng phòng: ThS Đào Đình Chung - Điện thoại:0984921219
  2. Chức năng: Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác kế hoạch, công tác đào tạo và công tác quản lý HS - SV.
Phòng khảo thí và kiểm... 12/07/2018 03:44 10562 lượt xem

I. Chức năng - nhiệm vụ

  Chức năng: Tham mưu và giúp việc cho Ban giám hiệu  về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng dạy nghề trong nhà trường theo các yêu cầu của bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường Cao đẳng nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Phòng tổng hợp 12/07/2018 03:58 22606 lượt xem

1. Cơ cấu tổ chức.

Phòng tài chính - kế... 12/07/2018 04:10 10365 lượt xem
I. Chức năng - nhiệm vụ

  Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ công tác tài chính, kế toán (bao gồm quản lý  tài sản cố định, tài sản lưu động, vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp lệ khác của trường).

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn