×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Khoa - Trung tâm / Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản

Khoa Kỹ thuật cơ sở... 12/07/2018 07:45 10819 lượt xem

KHOA KỸ THUẬT CƠ BẢN & KỸ THẬT CƠ SỞ

 1. Nhân sự:
  • Trưởng khoa KS Đinh Thanh Nga, Điện thoại: 0912851651
  • Số CBCNV: 10 người
 2. Nhiệm vụ:
  • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định.
  • Tiến hành các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.
  • Cập nhập kiến thức, biên soạn, chỉnh lý chương trình, tài liệu, giáo trình các môn học do khoa đảm nhận .
 3. Các môn học:
  • Chính trị - Pháp luật
  • Giáo dục thể chất
  • Giáo dục quốc phòng
  • Tin học
  • Anh văn
  • Các môn văn hóa
  • Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất
 4. Thành tích
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo nhà trường giao
  • Đa số là giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên: Cấp quốc gia: 02; Cấp Bộ; 04; Cấp tỉnh: 06; Cấp trường: 14.
  • Hàng năm tập thể được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, 65-70% cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi.
 5. Địa chỉ: Tầng I, nhà lý thuyết 5 tầng.

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn